• Top service
  • Altijd een scherpe prijs
  • Reeds veel tevreden klanten
  • Voor optometristen door optometristen
Geen producten

Privacy Policy

Privacy van uw persoonsgegevens

Uw gegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, btw-nummer, adres, postcode, gemeente) kunnen door ROCKMED verwerkt worden: voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen u mee dat wij uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen (bv. de aan ons verleende opdracht, uitvoering van geplaatste bestelling). Na beëindiging van de opdracht, zijn wij verplicht uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. Wij bewaren dan enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij dienen u er attent op te maken dat uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen u dan meedelen bij welke instantie uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via de contactpagina op deze website. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om inzage of correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. Gebruik hiervoor onze contactpagina (het verwijderen van uw gegevens kan beperkt worden door onze wettelijke verplichtingen). Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betrokken cookie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Indien uw gegevens niet juist zouden zijn en u vraagt om correctie, kan u steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan u door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Rockmed Opto richt zich, als specialist binnen de oogheelkunde-, optiek- en oogzorgbranche, op het leveren van kwaliteitsapparatuur, instrumenten en producten. Wij leveren uitsluitend B2B, consumenten kunnen bij ons geen offerte opvragen.

Kies hier uw regio

Het Nederlandse assortiment is anders als het Belgische assortiment. We raden u aan de juiste regio te kiezen.